Ekspertyzy i monitoring przyrodniczy
  Zabiegi na obszarach chronionych   Ochrona gatunków i siedlisk  
    Wykonujemy ekspertyzy i prowadzimy
monitoringi przyrodnicze w szerokim
zakresie dziedzin przyrodniczych
obejmujące badania flory i fauny…>>
  Wykonujemy specjalistyczne prace, których wymaga ochrona obszarów cennych przyrodniczo. Prowadzimy konsultacje
eksperckie oraz wszelkie uzgodnienia…>>
  Zajmujemy się tworzeniem, odtwarza-
niem oraz zapewnianiem warunków do trwałego rozwoju gatunków chronionych zwierząt, roślin i grzybów… >>
 
         
     
    Analizy gleboznawcze i klasyfikacja gruntów
Inżynieria Ekologiczna
 


Wykonujemy badania gleb, analizy makroskopowe
gleb. Zajmujemy się wykonywaniem map glebowych
i ich aktualizacją, wyłączeniami gruntów.

Inżynieria ekologiczna to działalność inżynierska, której celem jest kształtowanie ekosystemów. Niezbędna jest tu wiedza inżynierska połączona z wiedzą na temat funkcjonowania środowiska naturalnego. Niewiele jest organizacji, które łączą
w sobie wiedzę i doświadczenie z tych dwu obszarów.
Ekoplatforma zajmuje się planowaniem i zarządzeniem projektami dla
osiągnięcia korzyści zarówno dla środowiska przyrodniczego jak i społeczeństwa.
     
 

Wyświetl większą mapę
 

Ekoplatforma
ul. 1 Maja 21/5
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. +48 44 739 50 30
fax +48 44 739 50 31
tel. kom. +48 512 349 211

biuro@ekoplatforma.com

 
              
 

 

www.ekoplatforma.com